Hướng dẫn sử dụng

1. Đăng Ký:

dangky

2. Đăng nhập:

 • Cách thứ 1: Đăng nhập bằng cách thông thường, nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký trước với Phochungkhoan.com
 • Cách thứ 2: Đăng nhập bằng tài khoản Facebook

dangnhap

3. Tùy Chỉnh Thông Tin Cá Nhân:

Bấm chọn nút setting nuttuychinh và chọn “Tùy Chỉnh”

tuychinh

 • Cập nhật thông tin và bấm lưu:

luutai

4. Đăng bài viết:

 • Nhấn chuột vào ô viết bài như hình:
 • phim

 • Chèn mã cổ phiếu bằng ký tự $ trước mỗi cổ phiếu (ví dụ $VNM là cổ phiếu vinamilk). Chú ý: phải có $mãcổphiếu thì bài viết mới được đưa lên toàn thị trường, nếu không có bài viết chỉ nằm ở trang cá nhân.
 • Gửi thông tin bài viết này cho người sử dụng khác bằng cách @username (ví dụ @tomtruong.) Chú ý: nếu có @tênđăngnhập thì bài viết này sẽ được gửi thằng vào hộp tin nhắn của người sử dụng đó.
 • Chèn ảnh bằng nútchupanh
 • Nhận định Tăng/Giảm bằng click chọn núttanggiam
 • Kết thúc Post bài bằng nútphim

5. Trả Lời Bài Viết:

 • Click vào nút traloi trong mỗi bài viết
 • Bắt đầu trả lời giống như post bài.

comment

6. Theo Dõi Thành Viên Khác:

Vào trang Cá Nhân của Thành Viên Khác, click chọn nút  

theodoi

7. Cách xem bài viết trên PhoChungKhoan.Com

 • Có 05 kiểu lọc bài viết:

  a. Lọc bài viết theo Toàn thị trường

  b. Lọc bài viết theo Biểu Đồ

  b. Lọc bài viết theo Biểu Đồ

  c. Lọc bài viết theo Tăng/Giảm

  d. Lọc bài viết theo Người Theo Dõi

  e. Lọc bài viết theo Cổ phiếu theo dõi

boloc