DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông VNI
143.0
0.0 (0.0 %)
RCL Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
RDP Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông VNI
17.05
-0.5 (-2.8 %)
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh VNI
36.15
-0.05 (-0.1 %)
RIC Công ty Cổ phần Quốc Tế Hoàng Gia VNI
7.33
0.33 (4.7 %)
ROS Công ty cổ phần xây dựng Faros VNI
184.5
0.4 (0.2 %)