DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình VNI
7.89
-0.01 (-0.1 %)
QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai VNI
13.35
-0.35 (-2.6 %)
QHD Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức HASTC Index
19.2
-0.8 (-4.0 %)
QNC Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh HASTC Index
3.5
0.0 (0.0 %)
QST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
QTC Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam HASTC Index
23.1
0.1 (0.4 %)