DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình VNI
10.2
0.3 (3.0 %)
QCG Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai VNI
19.0
0.0 (0.0 %)
QHD Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức HASTC Index
22.0
0.0 (0.0 %)
QNC Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
QST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
QTC Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam HASTC Index
23.9
0.7 (3.0 %)