DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
OCH Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương HASTC Index
7.2
0.0 (0.0 %)
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương VNI
2.08
-0.01 (-0.5 %)
ONE Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
OPC Công ty Cổ phần Dược Phẩm OPC VNI
55.0
-3.0 (-5.2 %)
ORS Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)