DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
L10 Công ty Cổ phần Lilama 10 VNI
13.6
-0.4 (-2.9 %)
L14 Công ty Cổ phần Licogi 14 HASTC Index
76.1
1.8 (2.4 %)
L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
L35 Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
L43 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
L44 Công ty Cổ phần Lilama 45.4 HASTC Index
1.8
0.0 (-100.0 %)
L61 Công ty Cổ phần Lilama 69-1 HASTC Index
8.0
-0.6 (-7.0 %)
L62 Công ty Cổ phần Lilama 69.2 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LAF Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An VNI
11.9
0.1 (0.8 %)
LAS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao HASTC Index
15.9
0.2 (1.3 %)
LBE Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LBM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng VNI
42.0
-0.4 (-0.9 %)
LCD Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16 VNI
11.85
-0.1 (-0.8 %)
LCM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai VNI
1.2
0.01 (0.8 %)
LCS Công ty Cổ phần Licogi 16.6 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
17.2
-0.2 (-1.1 %)
LDP Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar HASTC Index
29.5
0.0 (-100.0 %)
LGC Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII VNI
22.9
0.0 (-0.4 %)
LGL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang VNI
12.35
-0.1 (-0.8 %)
LHC Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HASTC Index
64.1
-0.1 (-0.2 %)
LHG Công ty Cổ phần Long Hậu VNI
17.9
0.0 (0.0 %)
LIG Công ty Cổ phần Licogi 13 HASTC Index
5.4
0.2 (3.8 %)
LIX Công ty Cổ phần Bột giặt Lix VNI
44.8
-0.2 (-0.4 %)
LM3 Công ty Cổ phần Lilama 3 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LM7 Công ty Cổ phần Lilama 7 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 VNI
19.8
0.0 (-100.0 %)
LO5 Công ty Cổ phần Lilama 5 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn VNI
11.45
-0.05 (-0.4 %)
LTC Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông HASTC Index
3.6
0.1 (2.9 %)
LUT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài HASTC Index
2.7
0.1 (3.8 %)