DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
KAC Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc VNI
12.85
0.0 (0.0 %)
KDC Công ty Cổ phần Kinh Đô VNI
37.9
-0.1 (-0.3 %)
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền VNI
29.2
-0.3 (-1.0 %)
KDM CTCP Xây dựng và Thương mại Long Thành HASTC Index
2.7
0.0 (0.0 %)
KHA Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội VNI
27.0
-0.1 (-0.4 %)
KHB Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
KHL Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa VNI
9.61
0.0 (0.0 %)
KKC Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí HASTC Index
14.0
-0.3 (-2.1 %)
KLF Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF HASTC Index
3.5
0.0 (0.0 %)
KLS Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long HASTC Index
0
0 (0 %)
KMR Công ty Cổ phần Mirae VNI
3.89
0.0 (0.0 %)
KMT Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
KPF CTCP Tư vấn Dự án Quốc tế KPF VNI
6.08
0.39 (6.9 %)
KSA Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận VNI
1.41
-0.01 (-0.7 %)
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương VNI
41.8
-0.2 (-0.5 %)
KSD Công ty Cổ phần Đầu tư DNA HASTC Index
3.0
-0.2 (-6.2 %)
KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH VNI
2.27
-0.02 (-0.9 %)
KSK Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu HASTC Index
1.1
-0.1 (-8.3 %)
KSQ Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh HASTC Index
2.0
0.0 (0.0 %)
KSS Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico VNI
0
0 (0 %)
KST Công ty Cổ phần KASATI HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
KTB Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)
KTS Công ty Cổ phần Đường Kon Tum HASTC Index
32.2
0.0 (-100.0 %)
KTT Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp Điện Thiên Trường HASTC Index
4.5
-0.4 (-8.2 %)
KVC CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
2.8
0.0 (0.0 %)