DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
VNINDEX VNINDEX
807.13
3.20 (0.40 %)
VN30 VN30
789.70
3.29 (0.42 %)
HNX30 HNX30
243.52
0.68 (0.28 %)
HNXINDEX HNXINDEX
106.52
0.77 (0.72 %)
VNINDEX-1 VNINDEX-1
805.15
1.22 (0.15 %)
VNINDEX-2 VNINDEX-2
806.08
2.15 (0.27 %)
VNINDEX-3 VNINDEX-3
807.16
3.23 (0.40 %)
VNINDEX-PT VNINDEX-PT
807.13
3.20 (0.40 %)
VN100 VN100
776.05
2.52 (0.33 %)
VNSML VNSML
934.81
4.99 (0.54 %)
VNMID VNMID
1053.88
1.03 (0.10 %)
VNALL VNALL
785.97
2.63 (0.34 %)
VNCOND VNCOND
955.89
12.14 (1.29 %)
VNCONS VNCONS
788.59
1.44 (0.18 %)
VNENE VNENE
548.48
-4.66 (-0.84 %)
VNFIN VNFIN
708.02
-4.31 (-0.61 %)
VNHEAL VNHEAL
1218.32
-11.62 (-0.94 %)
VNIND VNIND
791.41
10.24 (1.31 %)
VNIT VNIT
764.37
0.82 (0.11 %)
VNMAT VNMAT
1023.44
2.56 (0.25 %)
VNREAL VNREAL
748.68
1.43 (0.19 %)
VNUTI VNUTI
668.06
4.38 (0.66 %)
VNXALL VNXALL
1187.24
4.43 (0.37 %)
UPCOM UPCOM
54.55
0.06 (0.11 %)
HNXFFINDEX HNXFFINDEX
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXLCAP HNXLCAP
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXMSCAP HNXMSCAP
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXFIN HNXFIN
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXMAN HNXMAN
0.00
0.00 (0.00 %)
HNXCON HNXCON
0.00
0.00 (0.00 %)
HNX30TRI HNX30TRI
242.84
0.00 (0.00 %)