DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản VNI
2.18
0.0 (0.0 %)
ICG Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng HASTC Index
7.1
0.0 (0.0 %)
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I VNI
12.5
0.6 (5.0 %)
IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ HASTC Index
2.7
0.1 (3.8 %)
IDV Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc HASTC Index
39.1
0.0 (0.0 %)
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật VNI
9.32
0.05 (0.5 %)
IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM VNI
69.5
1.3 (1.9 %)
INC Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
INN Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp HASTC Index
68.5
0.5 (0.7 %)
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo VNI
3.26
0.01 (0.3 %)
ITC Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà VNI
13.9
0.1 (0.7 %)
ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong VNI
17.9
-0.1 (-0.6 %)
ITQ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang HASTC Index
3.0
0.1 (3.4 %)
IVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam HASTC Index
10.0
0.0 (0.0 %)