DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM VNI
32.8
0.0 (0.0 %)
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec VNI
232.9
2.2 (1.0 %)
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần VNI
82.7
1.7 (2.1 %)
HNG Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai VNI
9.0
0.11 (1.2 %)
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát VNI
38.3
0.75 (2.0 %)
MACRO Thông Tin Chung Về Vĩ Mô VNI
99.99
10.0 (100.0 %)
ROS Công ty cổ phần xây dựng Faros VNI
184.1
1.4 (0.8 %)
SVC Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn VNI
48.45
-0.7 (-1.4 %)
VJC CTCP Hàng không VietJet VNI
126.0
2.0 (1.6 %)
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam VNI
184.9
-4.1 (-2.2 %)