DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
G20 CTCP Đầu tư Dệt may G.Home
0.0
0.0 (-100.0 %)
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần VNI
82.7
1.7 (2.1 %)
GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành VNI
58.9
-0.1 (-0.2 %)
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh VNI
32.5
0.5 (1.6 %)
GLT Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn VNI
26.8
0.0 (-100.0 %)
GMD Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển VNI
40.8
-0.2 (-0.5 %)
GMX Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế VNI
13.9
-0.1 (-0.7 %)
GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An VNI
15.9
0.95 (6.4 %)
GTN Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất VNI
15.6
-0.15 (-1.0 %)
GTT Công ty Cổ phần Thuận Thảo VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)