DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
G20 CTCP Đầu tư Dệt may G.Home
0.0
0.0 (-100.0 %)
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần VNI
67.8
-0.6 (-0.9 %)
GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành VNI
58.4
-0.1 (-0.2 %)
GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh VNI
32.0
0.0 (0.0 %)
GLT Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu HASTC Index
55.5
-0.3 (-0.5 %)
GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn VNI
28.05
0.0 (-100.0 %)
GMD Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển VNI
41.7
-0.25 (-0.6 %)
GMX Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân HASTC Index
26.0
0.0 (0.0 %)
GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế VNI
13.55
0.1 (0.7 %)
GTA Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An VNI
16.3
-0.25 (-1.5 %)
GTN Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất VNI
16.5
0.2 (1.2 %)
GTT Công ty Cổ phần Thuận Thảo VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)