DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
FCM Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON VNI
8.15
-0.03 (-0.4 %)
FCN Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON VNI
22.55
-0.25 (-1.1 %)
FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh VNI
27.55
0.0 (-5.3 %)
FDT Công ty Cổ phần Fiditour HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
FID CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
1.7
0.1 (6.2 %)
FIT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T HASTC Index
12.35
-0.5 (-3.9 %)
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC VNI
7.57
-0.16 (-2.1 %)
FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta VNI
19.6
0.3 (1.6 %)
FPT Công ty Cổ phần FPT VNI
49.45
0.05 (0.1 %)
FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)