DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
FCM Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON VNI
6.23
0.06 (1.0 %)
FCN Công ty Cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON VNI
23.2
0.05 (0.2 %)
FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh VNI
25.0
-0.05 (-0.2 %)
FDT Công ty Cổ phần Fiditour HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
FID CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
0.0
0.0 (-100.0 %)
FIT Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T HASTC Index
8.4
0.07 (0.8 %)
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC VNI
6.7
-0.07 (-1.0 %)
FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta VNI
22.7
-0.1 (-0.4 %)
FPT Công ty Cổ phần FPT VNI
58.0
0.0 (0.0 %)
FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM VNI
12.8
0.1 (0.8 %)