DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
E1SSHN30 Quỹ ETF SSIAM-HNX30 HASTC Index
0
0 (0 %)
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 VNI
15.4
0.15 (1.0 %)
EBS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội HASTC Index
10.1
0.0 (0.0 %)
ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
EFI Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục HASTC Index
7.5
-0.5 (-6.2 %)
EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam VNI
12.55
0.1 (0.8 %)
EID Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội HASTC Index
16.4
0.2 (1.2 %)
ELC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông VNI
15.1
-0.7 (-4.4 %)
EMC Công ty Cổ phần Cơ điện Thủ Đức VNI
15.2
0.95 (6.7 %)
EVE Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam VNI
18.3
0.05 (0.3 %)