DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
B82 Công ty Cổ phần 482 HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BAM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á HASTC Index
0
0 (0 %)
BBC Công ty Cổ phần Bibica VNI
106.6
0.0 (-100.0 %)
BBS Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn HASTC Index
13.6
-0.5 (-3.5 %)
BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn HASTC Index
8.6
-0.1 (-1.1 %)
BCE Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương VNI
5.8
0.04 (0.7 %)
BCG Công ty cổ phần Bamboo Capital VNI
7.06
0.01 (0.1 %)
BCI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh VNI
30.0
0.2 (0.7 %)
BDB Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BED Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền VNI
40.8
0.2 (0.0 %)
BGM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang VNI
0
0 (0 %)
BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa VNI
0
0 (0 %)
BHT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
35.0
-0.1 (-0.3 %)
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
20.6
-0.25 (-1.2 %)
BII Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư HASTC Index
2.9
0.0 (0.0 %)
BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BLF Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định VNI
17.0
-0.4 (-2.3 %)
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh VNI
28.8
-0.1 (-0.3 %)
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh VNI
79.2
0.2 (0.3 %)
BPC Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn HASTC Index
17.0
0.0 (0.0 %)
BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành VNI
11.6
0.0 (1.8 %)
BSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
15.0
0.2 (1.4 %)
BST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận HASTC Index
11.5
-0.7 (-5.7 %)
BT6 Công ty Cổ phần Beton 6 VNI
5.1
0.0 (0.0 %)
BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội HASTC Index
0
0 (0 %)
BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa VNI
11.75
-0.05 (-0.4 %)
BTS Công ty Cổ phần VICEM Xi măng Bút Sơn HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BTT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành VNI
35.5
-1.8 (-4.8 %)
BVG Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt HASTC Index
1.5
0.1 (7.1 %)
BVH Tập đoàn Bảo Việt VNI
57.0
0.1 (0.2 %)
BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt HASTC Index
20.4
-0.1 (-0.5 %)
BXH Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)