DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
B82 Công ty Cổ phần 482 HASTC Index
2.1
0.0 (-100.0 %)
BAM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á HASTC Index
0
0 (0 %)
BBC Công ty Cổ phần Bibica VNI
102.0
-0.5 (-0.5 %)
BBS Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Bút Sơn HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BCC Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn HASTC Index
6.9
0.0 (0.0 %)
BCE Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương VNI
5.65
0.0 (0.0 %)
BCG Công ty cổ phần Bamboo Capital VNI
5.77
0.0 (0.0 %)
BCI Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh VNI
33.0
0.0 (0.0 %)
BDB Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BED Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng HASTC Index
32.0
-3.0 (-8.6 %)
BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền VNI
35.1
-2.05 (-5.5 %)
BGM Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang VNI
0
0 (0 %)
BHS Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa VNI
0
0 (0 %)
BHT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BIC Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
32.0
0.1 (0.3 %)
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
26.2
0.5 (1.9 %)
BII Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư HASTC Index
2.0
0.0 (0.0 %)
BKC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BLF Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bạc Liêu HASTC Index
4.5
-0.1 (-2.2 %)
BMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định VNI
16.0
0.45 (2.9 %)
BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh VNI
32.5
0.5 (1.6 %)
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh VNI
91.6
-0.4 (-0.4 %)
BPC Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn HASTC Index
18.5
0.0 (0.0 %)
BRC Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)
BSC Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam VNI
13.25
0.85 (6.9 %)
BST Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BT6 Công ty Cổ phần Beton 6 VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)
BTH Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa VNI
10.45
0.0 (0.0 %)
BTS Công ty Cổ phần VICEM Xi măng Bút Sơn HASTC Index
5.5
-0.5 (-8.3 %)
BTT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành VNI
37.85
1.25 (3.4 %)
BVG Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
BVH Tập đoàn Bảo Việt VNI
57.3
-0.1 (-0.2 %)
BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt HASTC Index
19.3
-0.1 (-0.5 %)
BXH Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)