DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT
Mã Chứng Khoán Tên Công Ty Sàn Niêm Yết Giá Thị Trường
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát VNI
30.9
-0.05 (-0.2 %)
AAM Công ty Cổ Phần Thủy Sản Mê Kông VNI
10.5
0.0 (0.0 %)
ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre VNI
27.95
-0.7 (-2.4 %)
ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu HASTC Index
34.4
0.5 (1.5 %)
ACC Công ty Cổ phần Bê tông Becamex VNI
22.0
0.0 (0.0 %)
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang VNI
8.08
0.0 (-100.0 %)
ACM CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường HASTC Index
1.4
0.0 (0.0 %)
ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông HASTC Index
16.0
-0.5 (-3.0 %)
AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang VNI
8.6
-0.39 (-4.3 %)
AGM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang VNI
9.1
0.1 (1.1 %)
AGR Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam VNI
5.38
0.15 (2.9 %)
ALP Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam VNI
0
0 (0 %)
ALT Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
ALV Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới HASTC Index
15.1
-0.7 (-4.4 %)
AMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu HASTC Index
24.1
0.1 (0.4 %)
AME Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
AMV Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ HASTC Index
15.5
0.0 (0.0 %)
ANV Công ty Cổ phần Nam Việt VNI
9.8
0.12 (1.2 %)
APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú VNI
69.1
1.1 (1.6 %)
APG Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát HASTC Index
5.34
0.0 (0.0 %)
API Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương HASTC Index
28.0
0.0 (-100.0 %)
APP Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ HASTC Index
0.0
0.0 (-100.0 %)
APS Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương HASTC Index
3.1
0.1 (3.3 %)
ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không HASTC Index
21.2
0.0 (-100.0 %)
ASA Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT HASTC Index
2.4
0.0 (0.0 %)
ASIAGF Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB VNI
0
0 (0 %)
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai VNI
10.55
0.0 (0.0 %)
ASP Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha VNI
6.16
0.0 (0.0 %)
ATA Công ty Cổ phần NTACO VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)
ATS CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco HASTC Index
39.6
0.1 (0.3 %)
AVF Công ty Cổ phần Việt An VNI
0.0
0.0 (-100.0 %)